Bedachtzaamheid

Op school heb ik geleerd om te leren volgens de methode van betekenissen
van woorden kennen,
wat inhoudt dat we zelfs moesten weten wat de lidwoorden
een, het en de betekenen.
Verder moesten we elk woord waar we de betekenis niet of niet goed van wisten,
opzoeken in het woordenboek.
De bedoeling daarvan is, dat je weet wat je leest,
dat alles begrijpelijker wordt en dat je helder en betrokken blijft, ja, ook geniet van het leren.

De gedachte erachter is, dat wanneer je iets niet begrijpt,
je verward, gedesinteresseerd raakt en
uiteindelijk je distancieert van je studie.
Je krijgt een laag cijfer
of je wordt voor dom versleten enz.
Die methode heeft mij veel opgeleverd en ik hanteer hem tot de dag van vandaag.

Dat houdt in, voor het thema van deze maand, het opzoeken van bedachtzaamheid.
Ik denk, dat het overwogen, opletten inhoudt,
maar ik moet het zeker weten.

Bedachtzaam volgens het woordenboek is:
met overleg, voorzichtig, bezonnen.

Dus, bedachtzaam vervolg ik nu mijn weg.

Ik beleef het leven graag in bedachtzaamheid.

Zacht wens ik om te gaan met mij, met mijn familie, met mijn buurman,
met de boom, met de mier, met onkruid, met het lieveheersbeestje.
Wanneer ik in de tuin bezig ben en zogenaamd onkruid verwijder,
dan zeg ik bijvoorbeeld:
“Ik noem je wel onkruid, maar dat ben je natuurlijk niet;
jij hebt meer recht dan ik om hier te zijn;
jij bent wat moeder Aarde zelf creëert, hier, op deze plek
en ik bepaal nu, dat ik je niet wens;
wat een arrogantie.
Ik wil graag met de andere planten verder en daarom moet jij verhuizen,
maar ik gooi je op de grote weide,
waarmee ik bedoel, dat ik je een andere groeiplek bied.”
Gaaf van mij, vind je niet?”

De verdwaalde mug in ons huis; idem dito.
“Ben je verdwaald?”, zeg ik dan.
“Daar is het raam; als je die kant op gaat, ben je weer buiten,
alle ruimte voor je, verse zuurstof.
En de mug gaat.

De muis in een van onze huizen.
Ik weet dat dieren tot het ganse rijk behoren,
Ik zou van allen moeten houden,
maar muizen……. ik ben nog niet zover.
Dus korrels gehaald, bij de GGGD.
Tussen het verslag van Michelle, onze pleegdochter,
het zelf zien van de muis (eerst zien, dan geloven)
en de tocht naar de gggd, waren er een paar dagen verstreken.
In die dagen had ik interne conversaties met de muis.
“ Ik wil geen gifkorrels halen, ik wil je niet doden,
maarrrrrrrrrrrrrrrrrr ik ga het wel gebruiken,
want een muis in huis (hoor je de rijm!!!)
vind ik nog erger.”
Thuis, de korrels uitgestrooid.

Een gewone werkdag;
ook ik moet op weg.
Ik doe de buitendeur open en
roets …. de muis loopt langs mij
naar buiten.
Het was DE muis, een grijze met een witte vlek op de rug.

Ik, heel erg blij en gelukkig.
Korrels werden opgeruimd,
Muis vrij.
Muis blij.
En wij, nooit meer een muis gezien in ons huis.

Ik kan het niet laten, is je opgevallen de rijm?

Bedachtzaamheid ten opzichte van mezelf,
Ten opzichte van een ander.
Een stap terug.
Wachten.
Luisteren.
Bemoedigen.
Tijd geven.
Er zijn.

Niet mijn mening.
Niet mijn visie willen geven.
Niet mijn boosheid,
niet mijn rancune,
niet mijn onverwerkte zaken middels het verhaal van de ander willen uitvoeren.

Alleen luisteren, herhalen of parafraseren en zijn, tenzij de ander me vraagt om te helpen.

Bedachtzaam wakker worden.
Elkaar begroeten.
Naar buiten kijken.
Moeder Aarde begroeten.
Moeder Aarde met ontelbare sproeten.
Moeder Aarde die ons draagt.
Wereld begroeten.
Lucht, dag.
Wolken, dag.
Bomen, dag.
Vogels, dag.
Zon.
Wind.
Regen.
Mier.
Zeewier.
Huis begroeten.
Wel of niet praten.
Wel of niet hoeven te praten.
Weten van elkaar hoe je je ontwaken wilt beleven.

Bedachtzaamheid lijkt me luxe
of is het een verworvenheid?
En blijft die verworvenheid er altijd?
Zou ik ook bedachtzaam kunnen zijn als ik moest vechten voor brood op de plank?
Bedachtzaamheid tentoonspreiden wanneer ik niet geliefd zou zijn?
Bedachtzaamheid tentoonspreiden als ik werd gepest?
Bedachtzaamheid tentoonspreiden wanneer ik wordt ontkend?

Ik weet wat nu voor mij nog speelt
en dat is de wirwar van huidskleur.
Variatie op een stok vinden om een hond te slaan,
of
een speeltje vinden om eigen uitdagingen uit de weg te gaan.

Om die reden uitdagingen moeten aangaan.
Ik ben wat dat betreft in zoverre bedachtzaam, dat ik weet wat ik wil, hoe ik het wil
en een stuk daarvan is het weten dat die prachtige kleur de buitenkant is.

Immers, van binnen stroomt hetzelfde GEWETEN,
ja, met hoofdletters ………
merk je het ook,
ik ben mijn bedachtzaamheid nu reeds vergeten?
En alles wat je niet bent geweest, wordt je nog,
dus leef je maar uit, wanneer je me niet moet.

Makkelijk gezegd, want ik ben relatief onafhankelijk.
Ik ben zelfredzaam en meer.
Maar de ander, degeen in het zelfde jasje,
die zich nog niet kan redden,
daar zal ik toch aandacht aan en voor moeten geven.
Dus mond en handen gebruiken waar nodig,
liefst om de ander te helpen zelf bewuster en krachtiger te worden.

Heel ander onderwerp.
Lees dit stuk als-ik-die-mijmer.

Ik kan het me permitteren tijd te nemen om bedachtzaamheid te oefenen;
ik heb de fase bereikt waarin dat kan.
En het is een wens,
een verlangen.
Bedachtzaamheid in gevoel, in woord, in daad, in gebaar.

Daarnaast wil ik het aanwenden in contact naar een ander.
Waarom?
Omdat de ander ook mens is.
Net als ik levend in de sfeer van illusie
En allemaal zoeken we onze weg in het grote web.

Allemaal hebben we muren en/of maskers ge- of te dragen.
Allemaal werkend om aan verplichtingen te voldoen.
Allemaal op ontdekkingstocht.
Allemaal eigen benaderingen van onze werkelijkheid;
denken, voelen, doen;
pijn, vreugde, gebruik, misbruik, misbruikt zijn of nog erger,
vallen en
vooral opstaan,
want,
niets zal de echtheid van mijn wezen raken.

Niets en niemand
en dat is niet bedoeld als weerstand,
maar juist als bekendmaking, verklaring, naambord!!!

Ook dat heeft bedachtzaamheid in zich,
want het naambord hangt aan de deur of muur;
het hangt er duidelijk, maar botst niet tegen je op of aan.
Het ontneemt je je eigen ruimte niet.
Je ziet het pas als je er naar kijkt en dan kun je, als je het wilt, er kennis van nemen.
Merk je de voorzichtigheid?

Dit ben ik.
Vol.
Voluit.
Maar oefenend in bedachtzaamheid.

 

4 mei 2007