Zegen je Ziel

Zegen je Ziel.
Zegen je Lichaam.
Zegen je Geest.
Zegen jezelf.
Puur vanwege het feit
dat je altijd Licht bent geweest.
Zegen je oren
opdat ze scherp zullen horen.
Zegen je ogen
opdat ze helder zullen zien.
Zegen je mond
opdat je woorden, zacht omhullend en opbouwend klinken.
Zegen je hart
opdat het in zuiverheid slaat.
Zegen je Wezen
Opdat het uitdragen kan
dát wat het uit te dragen heeft.
Tel je tranen.
Tel je lachen.
Tel je woorden
waarmee je vlecht akkoorden.
Tel je daden
in oorsprong vanuit je hart verricht…
Tel je ontmoetingen met de wind.
Tel je ontmoetingen met de bomen
en met de planten.
Vergeet die met de bloemen en de vogels niet.
Tel de versjes die je maakt.
Tel de liederen die je zingt.
Tel die ene.
Tel die twee.
Tel de mensen die van je houden.
Tel degenen die jíj bemint.
Tel die paar met wie jij je leven deelt.
Tel degenen bij wie jij je zorgen vergeet.
Tel de jaren.
Tel de tijd.
Tel je momenten van vreugde.
Tel die van verdriet.
Ze geven allen waarde aan je leven.
Die kostbare momenten van elke dag.
Tel het verrijkende op je pad.
Tel je jaren……..tel het allemaal, Mijn kind.

 

 

Maak je balans op
en ik wens je toe dat je vindt
de Eenheid ín en ván alle dingen.

Het geheel van het universum
in al je ervaringen zichtbaar gemaakt.

 

2008