Mijn kind, mijn kinderen

je bent geboren,
Mijn kinderen.

Nu, in dit leven.

Maak je bewust van je omgeving,
doch,
vanaf het Oorspronkelijk begin
tot heden
vervuld van Mijn ADEM.

Vervuld van Mijn Energie.

Van Goddelijke origine
uiteindelijk
ben jij.

NEE, wees niet verschrikt,
zet wanneer je je meer op je gemak voelt,
in plaats van Goddelijk,
Natuur of Leven of een ander woord voor in de plaats…….

Levend, je leven op deze Aard´
met alle ervaringen daarbij horend.
En Ik vervul je
vanaf die Oorsprong
en in dit leven vanaf je geboorte
met Mijn Geestkracht.

Vanaf je indaling
in deze aardsfeer.

Wanneer deze herinnering in woorden
je helpt te aanvaarden
dat je Mijn kind bent
met een eigen Goddelijke Kern,
deel van het Geheel,
deel van Mijn Geheel,
dan is Mijn gift aan jou
voor dit moment volbracht.

Dan laat ik je
na dit gelezen te hebben
weer gaan,
de wijde wereld in.

Ik laat je dan gaan
in Mijn vast Vertrouwen.

Ik laat je gaan,
in Liefde,
zonder berouw.

Jij, zelfstandig zijn!

Ervaren!

Weet daarvan!

Zelfstandig zijn.

Op pad gegaan,
doch NIET afgesneden zijn!

Weet!
zelf ontdekken,
maar NIET alleen gaan.

Weet!
Eigen verantwoordelijkheid nemen,
maar NIET alleen staan.

Weet!
Bron´s Liefde NIET verloren.
Slechts het besef daarover kwijt geraakt….

Mooie sluiers daarvoor gehaakt.

Verhalen over schuld en boete
werden als machtsmiddel aangewend
en jij,
jij hebt ze je eigen gemaakt.

Jij, jij hebt meegedaan.

Weet!
dat toen jij je verplaatste
van Zuiver Licht
naar Aarde´s vorm,
MIJN AANDEEL zich IN JOU BEWAARDE.

Ik heb je álles,
álles,
wat je nodig hebt
voor leven in deze Aardsfeer
meegegeven.

Om te kunnen bouwen.
Om te kunnen aanschouwen.
Om te kunnen zien zoals het is.
Om te kunnen wandelen.
Om te kunnen handelen.
Om te kunnen inspireren.
Om te kunnen creëren.
Om te kunnen,
wanneer nodig tot-tien-tellen,
om wanneer nodig
te kunnen herstellen.
Om te kunnen leiden en
om te kunnen strijden.

Ik weet het,
in Aardsfeer leven
gaat gepaard met
allerlei rouwranden en valkuilen,
illusie,
Mijn kind,

jullie eigen creatie,
soms om van te huilen …..

maar je basis Mijn kinderen,

je Oneindigheid,
je absolute Zuiverheid,
je Bewust Zijn in hoogste graad,
je onaantastbaarheid in Wezen

ligt in Mijn Handen behouden,

heel, volmaakt, compleet

en op ELK gewenst moment
voor jou
te ontvouwen.

Op jouw tijd, Mijn kind,
Op jouw tijd.

De schat die daarin ligt,
is door niemand
aan te tasten,

is door niemand
te ´verbouwen´.

ESSENTIE ben je.

Mijn kind.
Mijn Kinderen.

Mijn trots.

Ik laat je gaan
in Mijn grootste Vertrouwen
en
in alle Oneindigheid
vestig ik
tot in je kleinste Atoom
Mijn ADEM,
ververst en behouden.

IK BEN DIE IK BEN

 

 

2004