Lieve, lieve jij

LICHT VAN DEZE WERELD.

LATEN DE WOORDEN JE NIET AFSCHRIKKEN.
LICHT.
ELK MENSENKIND DAT GEBOREN WORDT,
NEEMT LICHT MEE, OMDAT JE LICHT BENT.
HET LICHT VAN DE BRON VERKREGEN.

EN WAT DOET LICHT.
LICHT VERLICHT.
LICHT SCHIJNT.
LICHT SCHIJNT HELDER.
KRACHTIG.
STERK.
VOLUIT.
STABIEL.
NIMMER TE IMPONEREN.
NIMMER TE BESCHADIGEN.
ONAANTASTBAAR.
BEREIKT ELKE PLEK DIE HET BEREIKEN WIL.

RAAKT AAN.
WIL AANRAKEN.
ZACHT.
BEWUST.

LICHT WIL ALLES VERLICHTEN.

LICHT WIJST DE WEG.
LICHT MAAKT DAT ONDERZOEKEN MOGELIJK IS.
LICHT MAAKT DAT JE ZIET, ZOALS HET WERKELIJK IS.

LICHT LAAT JE ZIEN,
DAT ALLES EEN GEHEEL IS.

LICHT LAAT JE ZIEN,
DAT ALLES JE DEEL IS.

LICHT LAAT JE ZIEN,
DAT SAMEN DELEN
VEEL MEER DAN VEEL IS.

DAT BRENGT ME BIJ HET VOLGENDE.

DE GEEST VAN BROEDER/ZUSTERSCHAP

Alles wat aandacht heeft, groeit.
Dus, mijn zuster en mijn broer, je hebt mijn aandacht.
Niet omdat het moet, maar, omdat ik het wens.

Geest van broeder- en zusterschap is voor mij, jóu ruimte geven.
Is jou zien vanuit weten, dat alles één geheel is.
Eén grote bol van energie,
een draaiende bol,
een actieve bol,
een levende bol.

Elk deel,
elk deel van die bol,
levend.

Geest van broeder/zusterschap is jou ruimte gunnen.
Is jou laten zijn die je bent.
Is jou laten zijn die je wilt zijn.
Is jou te laten zijn waar je wenst te zijn.

Geest van broeder/zusterschap is jouw fundamentele keuzes respecteren,
in beginsel, welke deze ook zijn.

Geest van broeder/zusterschap is jou dúrven naderen,
is jou in je ogen durven kijken, zonder reserves.
Is jou durven aanraken,
of het achterwege laten, wanneer jou dat niet belieft.
Is jou durven omarmen, letterlijk of in gedachten.

Geest van broeder/zusterschap is een stuk met je wandelen,
is stil zijn, samen.

Is luisteren,
luisteren, zonder werkende raderen in mijn eigen hoofd.
Is, zonder tijdens het ogenschijnlijke luisteren,
mijn eigen antwoorden alvast te oefenen.
Is, je uit laten praten zonder te interrumperen.

Geest van zuster/broederschap is met jou durven meedeinen
op de verschillende wegen die je gaat.
Is, je zakdoek oprapen, wanneer jij dat niet meer kunt.
Is, je veters knopen, tot je zegt: ik kan het zelf.

Geest van zuster/broederschap is, durven zeggen:
wat kan ik voor je betekenen?
Dan ook echt uitvoeren wát je mij vraagt.
In plaats van dicteren, dit of dat moet je doen.

Geest van zuster/broederschap is, je ondersteunen,
ook al weet ik uit ervaring, dat
jouw keuze niet de meest efficiënte is.

Doch daar ligt juist de crux,
mijn weg is jouw weg niet.
Mijn ervaring is niet, hoeft niet jóuw ervaring te worden.
Eigen ervaring!
Eigen leerschool!
De allerbeste leraar!
Het is jouw keus, jouw beslissing en
jouw keus is jouw voorrecht, jouw recht!!!

Onder Bron’s vlag.
Onder Bron’s inspiratie.

Geest van broeder/zusterschap is, jou gunnen te weten, dat
uiterlijke indrukwekkende ervaringen overglanst worden
door verrijking in het bewust zijn.

Geest van broeder/zusterschap is, je gunnen te ervaren, dat
begrenzing in ons hoofd, in ons mentaal zit of gefabriceerd wordt,
maar, wanneer we daar doorheen kunnen (leren) kijken en bewuster worden,
wij te weten komen dat alles mogelijk is.
Onder Bron’s leiding of de Natuur,
laat niemand zich tekort gedaan voelen.

Geest van broeder/zusterschap is, voor jou op te komen
wanneer jij het (nog) niet kunt.
Is voor jou op te komen, wanneer je uitgejouwd wordt.
Is vóór je gaan staan, wanneer men om je lacht.

Geest van broeder/zusterschap is, af te haken of stil te zwijgen
wanneer je bekritiseerd wordt en er zelf niet bij bent.
Ik kan een ander niet ontzeggen iets te vinden over een ander,
maar ik kan wel kenbaar maken: hier doe ik niet aan mee.

Geest van broeder/zusterschap is, jou te stimuleren je eigen kern te zoeken.
Is je stimuleren je eigen kern te onderzoeken.
Is jou stimuleren op ontdekkingstocht te gaan.
Is jou stimuleren te voelen, te durven ervaren.
Stimuleren, zeg ik.
Dat kan, wanneer jij de aanzet geeft
en bijvoorbeeld vragen stelt.

Geest van broeder/zusterschap is, jou uitnodigen om te ademen.
Is jou uitnodigen om ín te ademen.
Is jou uitnodigen dóór te ademen.
Is je uitnodigen naar je wezen te kijken.
Dat prachtige wezen dat leven leeft, nog altijd ‘gelinkt’ aan de Bron.
Dat prachtige wezen in haar prachtige lichaam.
Elke cel waar je lichaam uit is opgebouwd, bezit een geheugen!
Elke cel waar je lichaam mee is opgebouwd, heeft bewustzijn!
Elke cel waar je lichaam uit opgebouwd is, leeft!

Ja, leeft.
Ademt.

Geest van zuster/broederschap is je uitnodigen mee naar buiten te gaan.
Is je uitnodigen op Aarde te staan.
Bewust te staan.
Is je uitnodigen naar Moeder Aarde te turen.
Kijk, kijk.
Neem waar.

Doe alsof je buiten bent.
De zon schijnt.
Je ziet het goed.
Moeder Aarde.
Het gras.
Kijk naar het gras.
Bewust.
Je aanschouwt namelijk de buitenkant van planeet Aarde.

De buitenkant van planeet Aarde.
Jij staat op een planeet.
Jij wordt ‘vastgehouden’ middels de magneet.
Jij staat in het universum.
Bron’s universum.

Jij staat.
Met boven je geen dak.
Met boven je geen toren,
doch ‘open grond’
naar alles wat verbonden zijn is
in één geheel.

Jij bent buiten, in de natuur.
Je kijkt naar lucht.
Je kijkt naar hemel.
Je kijkt naar wolken.
Je kijkt naar zon.
Je kijkt, als je lang genoeg wacht, naar schemer.

Wat je niet ziet, is grens.
Wat je niet ziet, is einder.

Wat je wel ziet, is iets van God’s onmetelijke pracht
en eveneens de kracht en pracht van Moeder Aarde.

Moeder Aarde houdt ons,
Moeder Aarde houdt planten,
Moeder Aarde houdt bloemen,
houdt bomen,
houdt stenen,
houdt auto’s,
bergen
en beken vast.

Moeder Aarde.

4 zinnen die ik prachtig blijf vinden:
Aarde, Aarde, Bron der natie,
door zovelen onderkend.
Aarde, Aarde, door jouw gratie
is leven voor velen voorbestemd.

Aarde maakt mogelijk.
Aarde draagt.
Aarde voedt.
Aarde beschermt.
Aarde onderwijst.
Aarde waarschuwt.
Aarde heeft geduld.
Aarde zaait en
Aarde maait.

Geest van zuster/broederschap is, elkaar helpen beseffen
door aan te reiken,
slechts aanreiken
of uitwisselen
of antwoorden op vragen.

Geest van broeder/zusterschap is, jou toe te wensen.
Ik wens je toe, dat je vindt,
het spontane, vrolijke, ongedwongen geestrijke kind
begiftigd door de Bron –
dat zich nog altijd in je bevindt en
je helpt barrières te overwinnen.

Het kind, dat je helpt te glimlachen,
zoals alleen jij dat kunt.
Het kind helpt je zijn!

Ik wens je toe – al is het slechts één moment –
te hebben gevoeld de Rijkdom
van waaruit je bent geboren.

Ik wens je toe – al is het slechts één moment –
het Licht gevoeld te hebben dat je bent!

Licht van het grote Licht in jouw zijn hier op aard,
alleen in jou vertegenwoordigd.

Geest van broeder/zusterschap,
alles wat aandacht heeft, groeit.

Er is genoeg van alles voor iedereen.
En, wanneer er door iedereen genoten is,
in overvloed,
dan nog is er genoeg,
dus,
van waar die angst?
Vanwaar het niet delen?
Vanwaar het niet velen?
Vanwaar het niet geven?

Er is in overvloed.

Geest van broeder/zusterschap is,
er in stilte voor jóu zijn
zonder grote gebaren.

Mag de grote stilte jou aanraken,
mag de Geest van de Bron in je woelen,
en laat mij,
laat mij,
simpel naast je gaan.

 

 

Maart 2009